Van eenvoudige kleine systemen tot grote netwerken worden door ons met de nodige support geleverd.Tevens leveren wij:

  • Mechanische codesloten voor een enkele (magazijn) deur of een kantoorgedeelte waar niet iedereen zomaar binnen mag.
  • Een combinatie van een stand-alone elektromechanische codeslot dat een goede optie om bepaalde deuren niet voor iedereen toegankelijk te maken.
  • Het mechanische keycard systeem CORKEY-CONTROL biedt vele mogelijkheden, is betaalbaar en tactisch goed inzetbaar en kan op bijna alle bestaande sloten worden gebruikt. Géén bedrading, voeding, openers. Toch kan ook dit in het mechanische systeem worden geïntegreerd. Slagbomen, deuropeners, hotelkluizen, stroomvoorziening, e.d. kunnen ook hiermee worden geschakeld.
  • Voor de geavanceerde systemen met aanwezigheidsregistratie, tijdregistratie, toegangsregistratie, e.d. wordt er aan de hand van de vraag een keuze gemaakt welk systeem voor uw project het beste kan worden ingezet. Dit is mede afhankelijk welk beveiligingsniveau wordt gevraagd en of er meerdere disciplines worden ingezet.