Met ons onderdeel  Consultancy  voorzien wij in de groeiende vraag naar begeleiding in risicobeheersing en een gestructureerde samenhang tussen beveiligingsmiddelen en diensten.

 

Uw bedrijfsbeveiliging: onze expertise en begeleiding

Wanneer voor uw bedrijf nog nooit een beveiligingsbeleid is opgesteld wordt, in overleg met u, door ons een Interne Security Audit (ISA) uitgevoerd. Hiermee tonen wij uw huidige beveiligingssituatie en de risicopunten.

 

Aan de hand van het ISA-rapport wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen van de beveiliging:

  • beleid
  • OBE-maatregelen (organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen)
  • bewaking
  • de verantwoordelijke beveiligingsfunctionaris
  • in- en externe beveiligingsorganisatie
  • beheersbaarheid van incidenten

Het is belangrijk dat een organisatie beschikt over een instrument (zoals de ISA) om te waarborgen dat een doeltreffend pakket aan maatregelen is getroffen en dat dit wordt toegepast en gehandhaafd.

Doel: de risico’s voor de organisatie m.b.t. onbevoegde beïnvloeding tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en te houden.

De Haagse methodiek (DHM®)

De naam is afkomstig van de Haagse Hogeschool, waar een methode voor security management is ontwikkeld. DHM® omvat het treffen van maatregelen, van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging ervan.

Bij het hanteren van deze methodiek wordt een totale beveiligingssystematiek opgezet tegen iedere vorm van ongewenste incidenten:

  • alle aspecten van beveiligingsmaatregelen waarin niet, onvoldoende of op een verkeerde wijze invulling is gegeven komen aan de orde.
  • alle getroffen maatregelen worden beoordeeld op inhoud en kwaliteit
  • DHM® zorgt voor een verantwoorde opbouw en beheersing van het totaal aan beveiligingsmaatregelen

Methode (Fine and) Kinney

Deze risicoberekening wordt toegepast om – door middel van cijferwaarden – inzicht te krijgen welke slagingskans de agressor heeft t.o.v. het beveiligingsniveau.

 

Alle waarschijnlijkheidstechnieken worden omgezet in parameterwaarden. Hiermee wordt de verwachte effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt waarna de maatregelen kunnen worden aangescherpt .

Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect = W x B x E

E : Omvang van mogelijke schade/letsel door het beschouwde gevaar

B : Frequentie en duur van de blootstelling

W : Waarschijnlijkheid dat het effect daadwerkelijk optreedt